Prinsjesdag 2016

‘’We staan er veel beter voor dan de enkele jaren geleden’’ sprak koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Dit jaar is Prinsjesdag gehouden op 20 september 2016. Wellicht heeft u Prinsjesdag al gezien of gaat u het nog bekijken. Het was weer een belangrijke dag met hoedenparade en de balkonscène. Alleen de Glazen Koets was anders dan de voorafgaande jaren.

Op Prinsjesdag wordt de troonrede uitgesproken door het staatshoofd in de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarin wordt het regeringsbeleid, met de belangrijkste plannen, weergegeven voor het komende jaar.

Ook dit jaar werd de miljoenennota gepresenteerd door minister Dijsselbloem van Financiën. In een toelichting zei hij dat er weer een basis is waarop Nederland verder kan bouwen, al is die basis nog wel op een drassige ondergrond. Minister Dijsselbloem geeft aan dat ‘’trots’’ nog niet het goede woord is. Zolang er sprake is van werkloosheid en pensioenen die door de lage rente onder druk staan, geeft minister Dijsselbloem aan dat hij niet tevreden kan zijn.

Het belastingtarief in de tweede en de derde schijf wordt het komende jaar iets verhoogd. Voorts is geen grote verhoging van de arbeidskorting te verwachten. Daarentegen zullen de huurtoeslag, ouderenkorting, algemene heffingskorting en het kindgebonden budget omhoog gaan. Vanaf het komend jaar zal de koopkracht voor werkenden, ouderen en degenen met een uitkering toenemen.

Inzake de sector zorg zijn de volgende punten naar voren gekomen. Het verplichte eigen risico blijft gelijk aan dit jaar. De maandelijkse premie voor de zorgverzekering zal volgend jaar ongeveer stijgen met 3,50 euro. Tot slot dalen de percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Prinsjesdag is dit jaar met een positieve boodschap verlopen voor de Nederlandse samenleving. Door ieders inzet verwacht men verdere positieve ontwikkelingen voor de Nederlandse maatschappij. De volledige tekst van de Troonrede kunt u hier teruglezen.

  • Nieuws

  • Advies Erfbelasting Financieringen Inkomstenbelasting Loonbelasting Omzetbelasting Oudedagsvoorzieningen Vennootschapsbelasting