19 september is het weer zover: Prinsjesdag 2017

De Prinsjesdag 2017 komt er aan. Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Dit jaar, op 19 september 2017. Dit is een feestelijke opening van het nieuwe werkjaar van de Staten-Generaal (de Eerste en Tweede Kamer). Op de Prinsjesdag wordt de troonrede uitgesproken door het staatshoofd in de Staten-Generaal …

Lees meer...

WOZ-WAARDE 2017

Recent heeft u hem weer ontvangen of u ontvangt deze binnenkort: de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw (verhuurde) woning of bedrijfspand. Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerendezaak-, inkomsten-, erf-, waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.
Regelmatig wordt de WOZ-waarde door uw gemeente te hoog vastgesteld. …

Lees meer...

Prinsjesdag 2016

‘’We staan er veel beter voor dan de enkele jaren geleden’’ sprak koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Dit jaar is Prinsjesdag gehouden op 20 september 2016. Wellicht heeft u Prinsjesdag al gezien of gaat u het nog bekijken. Het was weer een belangrijke dag met hoedenparade …

Lees meer...

Heeft u een zakelijke auto waar de bijtelling voor geldt?

Als u gebruik maakt van een zakelijke auto met bijtelling voor het privégebruik, dan is het belangrijk om de wijzigingen omtrent de bijtelling in de gaten te houden. Bijna elk jaar zijn er wijzigingen met betrekking tot de bijtelling van de auto, zo ook weer vanaf 2016. Het is …

Lees meer...

Nederbelgen en Nederduitsers: naar een nieuwe fiscale positie

Nederbelgen en Nederduitsers, landgenoten die net over de grens wonen en veelal nog in Nederland werken, krijgen per 1 januari 2015 een nieuwe fiscale positie. De mogelijkheid om als niet-inwoner van Nederland te kiezen om toch als binnenlands belastingplichtige te worden aangemerkt, komt te vervallen. En daarmee komt er voor …

Lees meer...

Middeling: ook in het jaar van overlijden

Een belastingplichtige met een sterk wisselend inkomen in box 1 kan met ‘middeling’ die inkomsten over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren ‘gladstrijken’. De verschuldigde belasting wordt dan herrekend over het gemiddelde inkomen over die drie jaren. De fiscus betaalt het verschil tussen de werkelijk geheven belasting en de herrekende belasting terug voor …

Lees meer...

RDA bij innovatief ondernemen

Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek). De WBSO verlaagt de loonkosten. De RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven van het project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Beide regelingen …

Lees meer...

Hypotheek vervroegd aflossen

Het lijkt er op dat we de ergste financiële crisis sinds jaren eindelijk achter ons kunnen laten. Dat mag ook wel na 6 lange jaren! Gedurende deze jaren hebben veel mensen, door de dalende waarde van hun woning, extra afgelost op hun hypothecaire geldlening. Nu de crisis achter de rug …

Lees meer...

Wat is de juiste ondernemingsvorm? Een eenmanszaak of toch een BV?

In algemene zin is op de vraag welke ondernemingsvorm juist is, is geen eenduidig antwoord te geven. De juiste rechtsvorm voor uw onderneming is afhankelijk van tal van factoren. Zo zijn daar de juridische factoren, de commerciële factoren (een BV wordt in de praktijk als “professioneler” ervaren), en de fiscale factoren, …

Lees meer...

De leegwaarderatio van box 3

In dit artikel treft u informatie over de leegwaarderatio. In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Inkomen uit sparen en beleggen wordt dat genoemd. Het belastingtarief bedraagt 30% en is verschuldigd over een fictief genoten rendement van 4%. Cumulatief is er dan sprake van een fictieve heffing van …

Lees meer...
  • Nieuws

  • Advies Erfbelasting Financieringen Inkomstenbelasting Loonbelasting Omzetbelasting Oudedagsvoorzieningen Vennootschapsbelasting