Belangrijkste fiscale wijzigingen per 1 januari 2018

2017 heeft alweer plaats gemaakt voor 2018.
Het ministerie van Financiën heeft, zoals gewoonlijk, een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Hierna treft u een overzicht aan van een aantal van de belangrijkste wijzigingen. Het volledige overzicht vindt u hier.

 

Veranderingen in belastingtarief
Het inkomstenbelastingtarief in de tweede en derde schijf stijgt met 0,05%-punt. Daarom betaalt men meer belasting als het inkomen tussen de € 20.142 en € 67.072 ligt. Door deze wijzigingen kan men maximaal € 23 meer belasting betalen in 2018.

Het tarief in de vierde schijf daalt juist 0,05%-punt. Hier profiteert men van als het inkomen boven de € 68.507 ligt. Voor elke € 10.000 die je meer verdient dan dit bedrag, bespaar je door de tariefswijziging € 5 belasting ten opzichte van 2017. Dat komt nog bovenop een vaste meevaller voor die groep van € 136. De derde schijf wordt namelijk met € 1.435 verlengd van € 67.072 naar € 68.507. Dat levert 11,15% belastingvoordeel over dat bedrag op ten opzichte van 2017, namelijk het verschil tussen 52% en 40,85%. Dat is € 160.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning
Hebt u inkomen uit werk en woning dat in de hoogste belastingschijf valt? Dan berekend de fiscus de belasting over de aftrekbare kosten eigen woning eerst tegen het percentage van de hoogste schijf. Daarna vindt een correctie plaats voor het deel van de aftrekbare kosten eigen woning dat in de hoogste schijf valt.De fiscus telt dan een bepaald percentage op bij de belasting die u moet betalen.

In 2018 is dit percentage vastgesteld op 2,45% en het tarief van de hoogste schijf 51,95%. In 2017 was het 2% en het tarief van de hoogste schijf 52%.

Heffingsvrije vermogen BOX 3

Spaarders en beleggers gaan het komende jaar minder belasting betalen. Allereerst wordt met ingang van het jaar 2018 het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd van € 25.000  naar € 30.000. Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingvrij vermogen van € 60.000, dit was € 50.000  (in het jaar 2017).

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting, die bijna alle mensen in Nederland krijgen, stijgt iets ten opzichte van 2017. De hoogte van je algemene heffingskorting, hangt af van het inkomen. De korting is het hoogst, namelijk € 2.265, bij een inkomen van € 6.196 tot € 20.142. Dat is €11 meer dan in 2017.

Ouderenkorting
De koopkracht van gepensioneerden wordt in 2018 versterkt door een verhoging van de ouderenkorting. Wie de AOW-leeftijd heeft bereikt, kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting, een korting bij de belastingaangifte. Het inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. In 2018 wordt het bedrag van de ouderenkorting na indexatie met € 115 verhoogd waardoor deze € 1.418 zal bedragen.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2018 met 3 maanden verhoogd naar 66 jaar. U betaalt 1 jaar langer AOW-premies en u ontvangt 1 jaar later uw 1e AOW-uitkering. Ook kan de hogere AOW-leeftijd gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting.


Heeft u vragen over de fiscale wijzigingen per 1 januari 2018, neem dan snel contact op met onze belastingadviseurs!

Nieuws

  • Advies Erfbelasting Financieringen Inkomstenbelasting Loonbelasting Omzetbelasting Oudedagsvoorzieningen Vennootschapsbelasting