Financieel Adviseur

Een ondernemer zonder financieel adviseur, een ondernemer die werkelijk ieder wiel zelf wil uitvinden… Bestaat die? Is dat een echte ondernemer? Wij vinden van niet. Wij gaan er vanuit, dat u samenwerking zoekt met collega-ondernemers in diverse vakgebieden. Immers, door de diverse specifieke kwaliteiten te bundelen neemt de slagkracht van uw onderneming toe.

Bent u op zoek naar een financieel adviseur, dan hebt u in BDS een betrouwbare partner gevonden. Een partner die niet alleen de kennis heeft, maar die ook uw wensen in kaart brengt en zelfs versterkt.

Wat kunt u van ons verwachten?

De financiële adviezen waarmee wij u terzijde staan, hebben onder meer betrekking op:

  • uw ondernemingsplan,
  • investering, financiering, krediet en waardering,
  • financiële prognoses (denk bijvoorbeeld aan resultaat en liquiditeit),
  • het starten, overnemen of overdragen van een onderneming,
  • financiële aspecten van de DGA (directeur-grootaandeelhouder),
  • uw administratieve organisatie.

Iedere ondernemer komt op zijn tijd voor beslissingen te staan, die met bovenstaande vraagstukken te maken hebben. U wilt als ondernemer uw beslissingen onder meer baseren op keiharde, feitelijke gegevens. Natuurlijk spelen intuïtie en gevoel een belangrijke rol, maar de cijfers spreken (als het goed is) toch echt voor zich.

Een investering als voorbeeld

Laten we een voorbeeld geven… Stel, u overweegt te investeren in nieuwe productieapparatuur. Past dit binnen de budgettaire mogelijkheden? Hoe gaat u dit financieren? En heeft dit – onder meer in de administratieve processen – consequenties voor uw organisatie?

Dit zijn zomaar een paar vragen, die uw financieel adviseur van BDS met u zal bespreken. Uw (huidige) financiële huishouding levert voor ons meer dan gegevens op. Wij brengen de cijfers dusdanig in kaart, dat de gegevens worden omgevormd tot informatie. Informatie, waarmee u uw beslissingen kunt nemen en onderbouwen.

Nauwkeurige financieel adviseur

U bent als ondernemer niet geholpen met algemene, goedbedoelde adviezen. Daar zijn wij ons terdege van bewust. Daarom geven onze financieel adviseurs u nauwkeurige concrete adviezen.

In de hierboven geschetste situatie kunnen – bij wijze van voorbeeld – een paar alternatieven naast elkaar worden gezet. Samen met u worden deze dan besproken en komen wij tot een goed onderbouwd advies.

De financieel adviseurs van BDS zijn er om uw belangen in kaart te brengen en te behartigen. De (financiële) positie van uw onderneming is immers het belangrijkste in onze relatie.

Wij nodigen u daarom graag uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Dit kan niet alleen via het contactformulier, maar vanzelfsprekend ook telefonisch op 030-6013437.

Nieuws

  • Advies Erfbelasting Financieringen Inkomstenbelasting Loonbelasting Omzetbelasting Oudedagsvoorzieningen Vennootschapsbelasting