Financieel Plan

Een financieel plan is de basis voor het ondernemen. Uw onderneming draait immers op omzet; op geld dus. De waarde van uw bedrijf wordt uitgedrukt in financiële cijfers. De huishoudportemonnee van uw organisatie moet vakkundig beheerd worden. En daar zijn wij van BDS Fiscale & Financiële Adviseurs experts in.
Een plan voor de toekomst

Vanzelfsprekend nemen wij uw huidige financiële situatie als uitgangspunt, als wij een financieel plan voor u opstellen. Uw laatste jaarrekeningen en de cijfers over het lopende boekjaar vormen de basis. Daarnaast is inzicht in de verschillende ontwikkelingen van uw bedrijf van belang. Daarom baseren wij ons mede op de cijfers van de afgelopen jaren.

De verwachtingen omtrent de markt, alsmede uw eigen plannen voor uw onderneming mogen niet uitgevlakt worden. Een plan richt zich immers niet op het verleden, maar op de toekomst. Waar wilt u heen met uw bedrijf? Wat zijn uw toekomstverwachtingen over concurrentie, productontwikkeling, etc.? Het zijn allemaal factoren, die meewegen bij de totstandkoming van uw financiële plan.

Financieel plan: meer dan de onderneming

Dit plan omvat overigens niet alleen de vooruitzichten van uw onderneming, maar wij richten ons ook op de planning voor u als privépersoon naast uw onderneming. Wat wil de ondernemerzelf? Haalt u als ondernemer voldoende (financiële) zekerheid uit uw onderneming? Wellicht moeten uw plannen worden bijgesteld vanwege nieuw beleid van de overheid. Als een voor u interessante beleggingsvorm binnenkort fiscaal niet meer aftrekbaar zal zijn – zoals bijvoorbeeld met de spaarloonregeling destijds gebeurd is – zullen wij daar bij ons advies m.b.t. een financieel plan absoluut rekening mee houden.

BDS houdt de actuele ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Uw financiële plan wordt daarom regelmatig door ons onder de loep genomen. Waar nodig zullen wij u proactief benaderen met concrete vragen en voorstellen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Zoals u van een deskundige financieel adviseur mag verwachten, is BDS met kennis en kwaliteit toegerust om het financiële plan voor u vorm te geven. Naast betrouwbaarheid en deskundigheid levert BDS u ook maatwerk; een plan, afgestemd op uw situatie.

Een financieel plan omvat meer dan cijfers. De achtergrond van de cijfers, dat is waar het ons – èn u! – om gaat. De vertaling van de cijfers in een gedegen, onderbouwd plan is onze dienst aan u.

Voelt u zich aangesproken door wat u zojuist hebt gelezen, dan nodigen wij u graag uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Dit kan niet alleen via het contactformulier, maar vanzelfsprekend ook telefonisch op 030-6013437. Wij kunnen dan in een persoonlijk gesprek samen onderzoeken hoe wij u van dienst kunnen zijn.