Jaarrekeningen

Jaarrekening

De jaarrekening is het belangrijkste financiële overzicht van uw onderneming. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichtingen op beiden. Op de balans staan de activa, oftewel de bezittingen en de vorderingen, en de passiva, oftewel het eigen vermogen, de voorzieningen en de schulden, vermeld. Op de verlies- en winstrekening staan de omzet, de bedrijfskosten en het resultaat vermeld. BDS Fiscale & Financiële Adviseurs verzorgt uw jaarrekening conform alle wettelijke vereisten.

Het midden- en kleinbedrijf is zelden wettelijk verplicht om hun jaarrekening door een accountant te laten verzorgen (meer dan 85% van alle Nederlandse bedrijven is dit niet verplicht). Toch kiezen veel ondernemers voor een dure accountant. Zij denken daarbij dat een accountant meer zekerheid geeft. Dat is een misvatting.

Uw jaarrekening kan beter èn voordeliger!

BDS Fiscale & Financiële Adviseurs kan de werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening net zo goed, zo niet beter, als een traditionele accountant uitvoeren. Met één heel erg belangrijk verschil; wij zijn tot 20% goedkoper! Bovendien; mocht u toch een accountantsverklaring nodig hebben dan kunnen wij deze via ons netwerk ook eenvoudig en snel leveren.

Wij vinden dat de rol van de accountant niet beperkt mag blijven tot het samenstellen van de jaarrekening maar zich uit moet strekken tot begeleiding van de organisatie. Tijdens het samenstellen van de jaarrekening verzamelen wij waardevolle informatie over een bedrijf en haar bedrijfsprocessen. Op basis van deze informatie kunnen we onze klanten adviseren over verbeteringen van de bedrijfsvoering. En dit gebeurt niet alleen bij de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening!

BDS Fiscale & Financiële Adviseurs neemt graag de zorg voor uw jaarrekeningen uit handen. Neem nu contact met ons op en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen of bel ons nu op 010-2861360.

Nieuws

  • Advies Erfbelasting Financieringen Inkomstenbelasting Loonbelasting Omzetbelasting Oudedagsvoorzieningen Vennootschapsbelasting