KOR nu ook voor de BV

Kleine ondernemers met een lage omzet kunnen gebruikmaken van de zogenaamde kleine ondernemersregeling (KOR). Door middel van deze regeling betaalt de ondernemer minder BTW aan de belastingdienst als zij onder bepaalde grenzen blijven. Bovendien kunnen zij verzoeken om aan minder administratieve eisen te hoeven voldoen. De KOR kan een kleine onderneming een leuk voordeel opleveren. Zij hoeft namelijk de ontvangen BTW dan slechts deels of helemaal niet af te dragen terwijl deze BTW wel is ontvangen van afnemers. Dit voordeel moet overigens wel als winst voor de onderneming worden aangemerkt en worden belast met inkomstenbelasting.

Omzetgerelateerde vrijstellingsregeling

Door het ministerie van Financiën is een omzetgerelateerde vrijstellingsregeling voor de BTW ter consultatie aangeboden. Deze regeling die de KOR moet gaan vervangen verschilt op een aantal punten van de KOR. De verschillen zijn als volgt. Zo gaat in plaats van het bedrag van de verschuldigde BTW de omzet per kalenderjaar als uitgangspunt gelden voor de nieuwe regeling. Het bedrag van deze omzet is echter nog niet bekendgemaakt. Daarnaast gaat de omzetregeling ook gelden voor rechtspersonen. Momenteel mogen alleen natuurlijke personen een beroep op de KOR doen. Dit wil dus zeggen dat straks ook bv’s, verenigingen en stichtingen kunnen vragen om toepassing van de omzetregeling.

BTW-belast naar BTW-vrijgesteld

Voorts verandert de positie van de ondernemer. De ondernemer wordt van een BTW-belaste ondernemer een BTW-vrijgestelde ondernemer. Een ondernemer kan verzoeken om toepassing van de omzetvrijstelling, dan mag hij geen BTW in rekening brengen aan zijn afnemers. De aan hem in rekening gebrachte BTW kan hij ook niet aftrekken. Ook hoeft deze persoon geen BTW-aangifte te doen en is hij ontheven van de administratieve verplichtingen.

Gemiddelde omzetgrens

Het bedrag van de omzetgrens is niet definitief vastgesteld. Dit wordt namelijk eerst ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. De gemiddelde omzetgrens in de Europese landen waar ze dit systeem al toepassen is € 26.000. Het is de bedoeling dat de omzetgrens per 1 januari 2020 in werking treedt. Ondernemers die de vrijstelling al per die datum willen gaan toepassen moeten dit uiterlijk 20 november 2019 aan de inspecteur melden. Doen zij dit later dan kan pas per 1 april 2020 de regeling worden toegepast en moeten de ondernemers de eerste drie maanden van 2020 de normale BTW-regels gebruiken. Hierna moet men zich vier weken voorafgaand aan het tijdvak waarin men wil dat de omzetregeling toegepast mag gaan worden melden.

Nieuws

  • Advies Erfbelasting Financieringen Inkomstenbelasting Loonbelasting Omzetbelasting Oudedagsvoorzieningen Vennootschapsbelasting