Prinsjesdag 2017

Koning Willem Alexander heeft, op dinsdag 19 september, het parlementaire jaar geopend met het uitspreken van de troonrede. Daarin wordt het regeringsbeleid, met de belangrijkste plannen, weergegeven voor het komende jaar. Daarnaast is het voor de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de laatste keer om het koffertje te presenteren in de Tweede Kamer.

 

Wellicht heeft u Prinsjesdag al gezien of gaat u het nog bekijken. Het was weer een belangrijke dag met hoedenparade, balkonscène en de Glazen Koets. De Glazen Koets reed dit jaar voor de tweede keer op Prinsjesdag van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof, waar koning Willem-Alexander in de Ridderzaal de troonrede heeft voorgelezen. De Glazen Koets vervangt de Gouden Koets, die wordt gerestaureerd.

Willem-Alexander begon zijn toespraak met het uiten van medeleven met de inwoners van Sint Maarten, dat vorige week zwaar werd getroffen door orkaan Irma.

Armoede

De koning stond verder stil bij de armoede in Nederland. “Er zijn nog steeds mensen die moeite hebben om iedere maand de huur te betalen en rond te komen of die zich zorgen maken over hun baanzekerheid”, aldus Willem-Alexander. “We zien na moeilijke jaren weer een bloeiende economie en een gezonde schatkist. Het is belangrijk dat meer mensen daarvan kunnen profiteren.” Hij wees erop dat het land er beter voor staat dan bij het aantreden van het kabinet in 2012 en dat Nederland de economische crisis inmiddels achter zich heeft gelaten.

“Het doel is om meer liefdevolle zorg te kunnen bieden aan de meest kwetsbare ouderen ,door de inzet van meer personeel”, aldus de koning. “Goed onderwijs voor alle kinderen is belangrijk en leraren maken daarin het verschil. Daarvoor verdienen zij waardering.”

Koopkracht

In 2017 is de koopkracht van de meeste Nederlanders er minder op vooruit gegaan dan verwacht. Volgend jaar verwacht men dat vooral werkenden gaan er op vooruit gaan. Als groep zien zij de koopkracht met 0,7 procent stijgen in 2018. Uitkeringsgerechtigden zien hun koopkracht het minst groeien, namelijk met 0,3 procent. Daarnaast stijgen gepensioneerden 0,6 procent in koopkracht.

Zorg

Inzake de sector zorg zijn de volgende punten naar voren gekomen. Het verplichte eigen risico is verhoogd van 385 euro naar 400 euro. Ter compensatie wordt de zorgtoeslag ook verhoogd. De maximale zorgtoeslag stijgt met 131 euro naar 1.197 euro. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met 194 euro naar 2.237 euro.

De maandelijkse premie voor de zorgverzekering zal volgend jaar ongeveer stijgen met 6 euro. Tot slot zullen de percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet stijgen 6,65 procent naar 6,90 procent. Gepensioneerden en zelfstandigen betalen een verlaagde inkomensafhankelijke bijdrage. Deze stijgt van 5,4 procent naar 5,65 procent.

Veiligheid

In het totaal investeert het kabinet 116 miljoen euro om Nederland veiliger te maken. Zo komt er een Landelijk Expertisecentrum Terrorisme. Ook gaat er extra geld naar de inlichtingendiensten AIVD en MIVD en naar de politie. Een ander deel van het geld gaat naar het bestrijden van cybercrime door het Openbaar Ministerie. En er wordt een gespecialiseerd Digital Trust Centre (DTC) opgericht, die zorgt voor dat het midden- en kleinbedrijf beter beveiligd wordt tegen cyberaanvallen.

Ook de grensbewaking op vliegvelden en aan de kust krijgen extra middelen. Om de aanpak van terroristische dreiging te versterken wordt de internationale samenwerking op het gebied van gegevensuitwisseling van luchtvaartpassagiers verstevigd.

Fiscale maatregelen
Per 1 januari 2018 worden de tariefschijven in de inkomstenbelasting verlengd. De derde tariefschijf eindigt bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 68.507. In 2017 eindigde dit bij € 67.072. Vervolgens over de heffingskortingen kunnen we het volgende vermelden. De hoogte van de algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk. In 2018 wordt de algemene heffingskorting met € 8 verlaagd. De maximale arbeidskorting wordt in 2018 verhoogd tot € 3.249 (2017: € 3.223). Ook de arbeidskorting is echter inkomensafhankelijk. Tot slot wordt in 2018 de ouderenkorting verhoogd tot € 1.418 (2017: € 1.292) voor pensioengerechtigden met een verzamelinkomen tot circa € 36.000. Voor hogere inkomens bedraagt de ouderenkorting € 72, dit is een euro hoger dan 2017. Tegenover de verhoging van de ouderenkorting staat dat de alleenstaande ouderenkorting wordt verlaagd naar € 423.

Op fiscaal gebied zijn er niet veel wijzigingen. De belangrijkste fiscale maatregelen (wijzigingen) hebben wij hierboven voor u toegelicht.

Ook dit jaar is de Prinsjesdag met positieve boodschap verlopen. De volledige tekst van de Troonrede kunt u hier teruglezen.

Nieuws

  • Advies Erfbelasting Financieringen Inkomstenbelasting Loonbelasting Omzetbelasting Oudedagsvoorzieningen Vennootschapsbelasting