Wet DBA

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) definitief in werking getreden. Deze was in de plaats gekomen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Het doel van de wet was schijnzelfstandigheid tegengaan. Door de wet DBA zijn zzp’ers en opdrachtgevers samen verantwoordelijk geworden voor de relatie die …

Lees meer...

Factuurvereisten voor de omzetbelasting

Wij krijgen regelmatig de vraag aan welke vereisten een factuur zoal moet voldoen. Bij deze een volledige opsomming van de noodzakelijke vereisten conform de omzetbelastingwetgeving:

de datum van uitreiking van de factuur;
een opeenvolgend nummer, met één of meer reeksen, waardoor de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd;
het btw-identificatienummer waaronder …

Lees meer...

Paperless boekhouden

Sinds kort heeft BDS Fiscale & Financiële Adviseurs een nieuwe service. Paperless boekhouden! Een volgende stap in het verder optimaliseren van uw boekhouding.
Paperless boekhouden? Wat is dat nu weer?
De wereld om ons heen is in een snel tempo digitaal aan het worden. De huidige en toekomstige economische uitdagingen …

Lees meer...

Bijtelling auto van de zaak. Welk percentage?

De bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak bedraagt normaliter 25% van de cataloguswaarde. Voor oudere auto’s (ouder dan 15 jaar) geldt een bijtelling van 35%. Deze bijtelling wordt echter niet berekend over de cataloguswaarde van de auto, maar over de waarde in het economisch verkeer. Voor bepaalde …

Lees meer...

Kleine ondernemersregeling

Als ondernemer/natuurlijk persoon kunt u de kleine ondernemersregeling (KOR) in de BTW toepassen. De wetgever wil kleine ondernemers zo buiten de omzetbelasting houden. De regeling kent twee grenzen. Als eerste is dat een bedrag aan af te dragen omzetbelasting van € 1.345 per jaar. Dat is een saldobedrag, het verschil …

Lees meer...

BTW privé-gebruik auto, 1,5% van toepassing?

Waarschijnlijk bent u, of in ieder geval uw boekhouder, bekend met het feit dat u voor uw auto van de zaak het privé-gebruik moet corrigeren. Dit komt voort uit het feit dat voor de winstbepaling en voor de bepaling van de btw-afdracht alleen de zakelijke kosten relevant zijn. Het betreft …

Lees meer...

Prinsjesdagspecial

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2014 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:
– maatregelen voor ondernemingen;
– maatregelen voor de werkgever;
– maatregelen voor de auto;
– maatregelen voor financiële planning;
– overige maatregelen.
De voorgestelde maatregelen zullen per 1 …

Lees meer...

Aanschaf zonnepanelen en het terugvorderen van btw

Heeft u zonnepanelen aangeschaft en geplaatst? En levert u energie terug aan uw energieleverancier? Dan exploiteert u een vermogensbestanddeel en kwalificeert u als ondernemer voor de BTW.
Daarmee kunt u tot 21% besparen op de aanschaf- en plaatsingskosten van de zonnepanelen. Deze conclusie volgt uit een uitspraak van het Europese …

Lees meer...

Verlaagd btw-tarief op renovatie en herstel van woningen

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd over de toepassing van het verlaagde btw-tarief bij renovatie en herstel van woningen. Het moet gaan om renovatie of herstel van woningen die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Het verlaagde tarief is van toepassing als …

Lees meer...

BTW-correctie op privégebruik auto 2012

In de laatste BTW-aangifte over 2012 moet met de fiscus ‘afgerekend’ worden over het privégebruik van de auto van de zaak (van de ondernemer zelf en/of zijn werknemers). Die afrekening kan ingewikkeld uitpakken. Door de recente aanpassing van het BTW-tarief, én doordat het privégebruik van de auto van de zaak aangemerkt wordt als …

Lees meer...
  • Nieuws

  • Advies Erfbelasting Financieringen Inkomstenbelasting Loonbelasting Omzetbelasting Oudedagsvoorzieningen Vennootschapsbelasting