Wet DBA

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) definitief in werking getreden. Deze was in de plaats gekomen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Het doel van de wet was schijnzelfstandigheid tegengaan. Door de wet DBA zijn zzp’ers en opdrachtgevers samen verantwoordelijk geworden voor de relatie die …

Lees meer...

Belangrijkste fiscale wijzigingen per 1 januari 2018

2017 heeft alweer plaats gemaakt voor 2018.
Het ministerie van Financiën heeft, zoals gewoonlijk, een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Hierna treft u …

Lees meer...

Middeling: ook in het jaar van overlijden

Een belastingplichtige met een sterk wisselend inkomen in box 1 kan met ‘middeling’ die inkomsten over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren ‘gladstrijken’. De verschuldigde belasting wordt dan herrekend over het gemiddelde inkomen over die drie jaren. De fiscus betaalt het verschil tussen de werkelijk geheven belasting en de herrekende belasting terug voor …

Lees meer...

Schenken vrij van recht

Wilt u graag een bedrag aan iemand schenken, maar wilt u niet dat de verkrijger van dat bedrag te maken krijgt met belastingheffing? Schenk dan vrij van recht!
Verkrijger
Bij een reguliere schenking is de verkrijger degene die de verschuldigde schenkbelasting moet voldoen. Naar aanleiding van de ingediende aangifte schenkbelasting …

Lees meer...

Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

De vrijgestelde beleggingsinstelling
De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) maakt het voor DGA’s mogelijk om belastingvrij te beleggen in hun vennootschap. De VBI is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en dividendbelasting: de vennootschap is in het geheel geen belasting verschuldigd over de behaalde beleggingsresultaten. De aandeelhouders van de VBI worden volgens een forfaitaire regeling …

Lees meer...

Repeterende schenking in één akte in één keer belast

Wanneer in één akte meerdere schenkingen aan dezelfde begiftigde worden opgenomen, worden die schenkingen in één keer in de heffing betrokken. Het betreft gevallen waarin de jaarlijkse betaling afhankelijk is van een opschortende voorwaarde.
Wat is een repeterende schenking precies?
Als je wilt schenken, kun je onder meer kiezen voor …

Lees meer...

WOZ-waarde geërfde woning

Voor de erfbelasting moet worden uitgegaan van de WOZ-waarde van een woning. De peildatum van de WOZ-waarde ligt echter altijd (ten minste) een jaar voor de overlijdensdatum. Sinds 1 januari 2012 heeft de verkrijger van een woonhuis de mogelijkheid om te kiezen voor de WOZ-waarde die geldt in het jaar …

Lees meer...

Aanslag Erfbelasting

7 september 2012
Indien u minder dan 6 weken geleden een aanslag erfbelasting heeft ontvangen is het aan te bevelen om hier een bezwaarschrift tegen in te dienen. Het kan namelijk zomaar zijn dat de door u te betalen erfbelasting uiteindelijk niet zal zijn hoeven te worden voldaan. Dit naar aanleiding van …

Lees meer...
  • Nieuws

  • Advies Erfbelasting Financieringen Inkomstenbelasting Loonbelasting Omzetbelasting Oudedagsvoorzieningen Vennootschapsbelasting