Wet DBA

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) definitief in werking getreden. Deze was in de plaats gekomen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Het doel van de wet was schijnzelfstandigheid tegengaan. Door de wet DBA zijn zzp’ers en opdrachtgevers samen verantwoordelijk geworden voor de relatie die …

Lees meer...

Belangrijkste fiscale wijzigingen per 1 januari 2018

2017 heeft alweer plaats gemaakt voor 2018.
Het ministerie van Financiën heeft, zoals gewoonlijk, een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het gaat om wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Hierna treft u …

Lees meer...

Prinsjesdag 2017

Koning Willem Alexander heeft, op dinsdag 19 september, het parlementaire jaar geopend met het uitspreken van de troonrede. Daarin wordt het regeringsbeleid, met de belangrijkste plannen, weergegeven voor het komende jaar. Daarnaast is het voor de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de laatste keer om het koffertje te presenteren in …

Lees meer...

19 september is het weer zover: Prinsjesdag 2017

De Prinsjesdag 2017 komt er aan. Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Dit jaar, op 19 september 2017. Dit is een feestelijke opening van het nieuwe werkjaar van de Staten-Generaal (de Eerste en Tweede Kamer). Op de Prinsjesdag wordt de troonrede uitgesproken door het staatshoofd in de Staten-Generaal …

Lees meer...

Heeft u een zakelijke auto waar de bijtelling voor geldt?

Als u gebruik maakt van een zakelijke auto met bijtelling voor het privégebruik, dan is het belangrijk om de wijzigingen omtrent de bijtelling in de gaten te houden. Bijna elk jaar zijn er wijzigingen met betrekking tot de bijtelling van de auto, zo ook weer vanaf 2016. Het is …

Lees meer...

Nederbelgen en Nederduitsers: naar een nieuwe fiscale positie

Nederbelgen en Nederduitsers, landgenoten die net over de grens wonen en veelal nog in Nederland werken, krijgen per 1 januari 2015 een nieuwe fiscale positie. De mogelijkheid om als niet-inwoner van Nederland te kiezen om toch als binnenlands belastingplichtige te worden aangemerkt, komt te vervallen. En daarmee komt er voor …

Lees meer...

Middeling: ook in het jaar van overlijden

Een belastingplichtige met een sterk wisselend inkomen in box 1 kan met ‘middeling’ die inkomsten over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren ‘gladstrijken’. De verschuldigde belasting wordt dan herrekend over het gemiddelde inkomen over die drie jaren. De fiscus betaalt het verschil tussen de werkelijk geheven belasting en de herrekende belasting terug voor …

Lees meer...

RDA bij innovatief ondernemen

Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek). De WBSO verlaagt de loonkosten. De RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven van het project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Beide regelingen …

Lees meer...

Hypotheek vervroegd aflossen

Het lijkt er op dat we de ergste financiële crisis sinds jaren eindelijk achter ons kunnen laten. Dat mag ook wel na 6 lange jaren! Gedurende deze jaren hebben veel mensen, door de dalende waarde van hun woning, extra afgelost op hun hypothecaire geldlening. Nu de crisis achter de rug …

Lees meer...

Wat is de juiste ondernemingsvorm? Een eenmanszaak of toch een BV?

In algemene zin is op de vraag welke ondernemingsvorm juist is, is geen eenduidig antwoord te geven. De juiste rechtsvorm voor uw onderneming is afhankelijk van tal van factoren. Zo zijn daar de juridische factoren, de commerciële factoren (een BV wordt in de praktijk als “professioneler” ervaren), en de fiscale factoren, …

Lees meer...
  • Nieuws

  • Advies Erfbelasting Financieringen Inkomstenbelasting Loonbelasting Omzetbelasting Oudedagsvoorzieningen Vennootschapsbelasting