Hypotheek vervroegd aflossen

Het lijkt er op dat we de ergste financiële crisis sinds jaren eindelijk achter ons kunnen laten. Dat mag ook wel na 6 lange jaren! Gedurende deze jaren hebben veel mensen, door de dalende waarde van hun woning, extra afgelost op hun hypothecaire geldlening. Nu de crisis achter de rug …

Lees meer...

ZZP Pensioenfonds

Eind vorige week was in het nieuws dat APG, de uitvoerende organisatie wordt van het nieuwe ZZP Pensioenfonds. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van een volwassen pensioenregeling voor ZZP’ers is daarmee gezet. De initiatiefnemers hebben getracht om twee belangrijke uitgangspunten, te weten individuele keuzevrijheid en de kracht van het …

Lees meer...

Financiële planning

Financiële planning blijft voor veel mensen een redelijk vage term. “Dat zal wel alleen voor de echt vermogende mensen zijn“, is een veel gebezigde uitspraak. Niets is echter minder waar!
Wat is financiële planning?
Financiële planning is zoveel meer dan bijvoorbeeld vermogensbeheer of het regelen van uw belastingzaken. Het is …

Lees meer...

Start innovatieve pensioenregeling voor ZZP’ers

Al eerder schreven wij over de plannen inzake een toekomstige pensioenregeling voor zzp’ers. Het lovenswaardige initiatief is inmiddels in een volgende fase aanbeland. De regeling komt er, maar de uitvoerder wordt nog gezocht zoals blijkt uit onderstaand artikel.
Innovatieve pensioenregeling, maar wie gaat deze uitvoeren?
Zzp’ers krijgen begin volgend jaar een …

Lees meer...

Schenken in 2014

Schenken 2014: welke regels gelden er?
De regels voor belastingvrij schenken in 2014 blijven grotendeels gelijk aan die van 2013. Wel -relatief- nieuw is de tijdelijk verruimde vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van een eigen woning.
Schenken 2014: tot € 100.000 belastingvrij
Om de woningmarkt te stimuleren, heeft de Wetgever …

Lees meer...

Onzuiver pensioen in eigen beheer

Al eerder waarschuwden wij u voor de risico’s van het niet voldoen aan de fiscale spelregels voor uw pensioenregeling in eigen beheer. Zoals u weet zijn er sinds 1 januari 2014 weer allerlei spelregels gewijzigd. Dat onze waarschuwing niet voor niets is, blijkt uit onderstaande casus. Deze zaak speelde tijdens …

Lees meer...

Collectieve pensioenregeling zzp’ers

Ongeveer een kwart van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) wordt bij pensionering geconfronteerd met een inkomensterugval van meer dan 50% van het brutojaarinkomen! Daarom ondersteunt het kabinet de grootste belangenorganisaties van zzp’ers bij het opzetten van een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor deze groep. Deelnemers kunnen vrijwillig in- en uitstappen en …

Lees meer...

Opbouw lijfrente gewijzigd!

De fiscale regels voor het opbouwen van aanvullend pensioen zijn per 1 januari 2014 gewijzigd. In al dat geweld van nieuwe regelgeving en nieuws omtrent pensioenen raakt wellicht ondergesneeuwd dat ook de regels voor het opbouwen van lijfrentevoorzieningen zijn gewijzigd.
Pensioenrichtleeftijd
Sinds 1 januari 2014 is de pensioenrichtleeftijd vastgesteld op …

Lees meer...

Pensioen in eigen beheer? Nieuwe pensioenbrief noodzakelijk!

Heeft u een pensioen in eigen beheer? Dan moet u een nieuwe overeenkomst sluiten met uw BV. Een dergelijke overeenkomst wordt een pensioenbrief genoemd. De nieuwe pensioenbrief is noodzakelijk i.v.m. de nieuwe wettelijke regels die zullen gaan gelden vanaf 1 januari 2014. De uiterste datum van de overeenkomst is derhalve …

Lees meer...

Pensioen voor de zelfstandige? Een combinatie van mogelijkheden!

Op dit moment is er veel gaande in pensioenland. Pensioenpremies gaan omhoog, uitkeringen worden gekort en de dekking van veel pensioenfondsen staat nog steeds onder druk. Gelukkig heeft een zelfstandig ondernemer hier niet heel veel mee te maken. Hij kan namelijk in volledige vrijheid zijn eigen pensioen regelen. Dat is …

Lees meer...
  • Nieuws

  • Advies Erfbelasting Financieringen Inkomstenbelasting Loonbelasting Omzetbelasting Oudedagsvoorzieningen Vennootschapsbelasting