Wanneer heb ik een onderneming?

Wanneer heb ik een onderneming of bedrijf

De definitie van een onderneming staat niet in de wet, maar is voortgekomen uit rechtspraak. Een onderneming is “een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen”. De Belastingdienst hanteert deze definitie om te bepalen of u een onderneming drijft.

U heeft dus een onderneming wanneer u voldoet aan de volgende kenmerken:

  • Duurzaamheid: uw activiteiten zijn niet eenmalig te noemen, maar er moet sprake zijn van continuïteit van de activiteiten.
  • Organisatie van arbeid en kapitaal: dit wordt al gauw aangenomen wanneer u activiteiten verricht en dus arbeid verricht.
  • Economisch verkeer: u verricht de activiteiten niet (alleen) in de hobby- of gezinssfeer, maar ook naar buiten toe.
  • Winstoogmerk: indien u voordeel wilt behalen met de activiteiten is er sprake van winstoogmerk.
  • Uit de rechtspraak volgt een andere eis, namelijk dat de winst ook redelijkerwijs te verwachten moet zijn. Daarbij is het van belang dat ook een ander objectief kan bepalen of u met de activiteiten winst zou kunnen verwachten.

 

De KvK bepaalt aan de hand van de volgende criteria of u een onderneming heeft:

  • U levert diensten of goederen: u dient dus wel iets te leveren.
  • U ontvangt een beloning in ruil voor de levering van uw diensten en/of goederen.
  • U neemt deel aan het economische verkeer: dit wordt aangenomen wanneer u buiten de gezin- of hobbysfeer treedt.
  • U heeft meer dan één klant.
  • U kunt zelf bepalen op welke wijze en op welk tijdstip de werkzaamheden plaatsvinden.

 

De criteria van de Kamer van Koophandel en van de Belastingdienst zijn enigszins verschillend, maar in de praktijk levert het geen grote verschillen.

Indien u advies en hulp nodig heeft, kunt u vrijblijvend contact opnemen met BDS. Wij helpen u graag om van uw onderneming een succes te maken!