Wet DBA

Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) definitief in werking getreden, die in de plaats is gekomen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Wat betekent dit voor u als opdrachtgever dan wel ZZP’er of freelancer?

Het is vanaf heden niet meer mogelijk om een VAR-verklaring aan te vragen, en de VAR-verklaring heeft ook per 1 mei jl. zijn vrijwarende werking verloren. Opdrachtgevers en ZZP’ers en/of freelancers gaan aan het werk met modelovereenkomsten. Een modelovereenkomst verschaft, net zoals de VAR, vooraf zekerheid over de vraag of er inderdaad geen sprake is van een dienstverband tussen de opdrachtgever en de freelancer en/of de ZZP’er. De overeenkomst tussen opdrachtgever en ZZP’er of freelancer is nu, méér dan in het VAR-tijdperk, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Overigens is het niet verplicht om te gaan werken met modelovereenkomsten. In gevallen waarin u geen VAR hoefde te hebben of te overleggen, hoeft ook in de nieuwe situatie geen (model)overeenkomst gesloten te worden. Waar echter twijfel kan rijzen, zorgt het wel voor meer zekerheid vooraf over de vraag of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden of betalen. Deze zekerheid is echter alleen gegarandeerd als u met uw opdrachtgever ook in de praktijk handelt conform de modelovereenkomst die van toepassing is verklaard.

De modelovereenkomsten kunt u vinden op de site van de Belastingdienst. Maar het is ook mogelijk om een eigen overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. Voor het beoordelen van dergelijke overeenkomsten heeft de Belastingdienst ongeveer zes weken tijd nodig.

Wij zijn u uiteraard graag behulpzaam bij het opstellen van een kwalificerende overeenkomst. Neem gerust contact met ons op! Ook als u nog vragen over deze nieuwe wetgeving heeft.

  • Nieuws

  • Advies Erfbelasting Financieringen Inkomstenbelasting Loonbelasting Omzetbelasting Oudedagsvoorzieningen Vennootschapsbelasting